Зареждане на фритюрника – Bunge Pro

Зареждането на фритюрника с твърда мазнина 

Твърдата мазнина трябва внимателно да се дозира във фритюрника. Моля, проучете внимателно и приложете един от двата метода, показани на следващите страници! Имайте предвид, че твърдите мазнини трябва да се филтрират в топло състояние, защото мазнините се втвърдяват по време на охлаждането им.

 

 

Обърнете специално внимание на зареждането на фритюрника!

В случай на неправилно третиране, може да възникне /да избухне/ открит пламък.

Напълнете фритюрника изключително според  инструкциите на  ръководството!

 

Зареждане на твърди мазнини – Метод 1

Твърдата мазнина трябва да бъде разтопена в отделен съд, преди да бъде поставена във фритюрника. Трябва да се внимава по време на разтопяването, за да се предотврати прегряването на мазнината. Ако достатъчно мазнини са се топили за да покрият нагревателите на фритюрника, да налеем разтопената мазнина във фритюрника! Да включим загревателя и да поставим малки парчета твърда мазнина във фритюрника, докато нивото на разтопената мазнина достигне индикатора за наситеност!

 

Зареждане на твърди мазнини – Метод 2

Вместо предварително да разтопим твърдата мазнина, мазнините могат да се разтопят и във фритюрника, въпреки че това решение не е най-идеално за мазнините. В този случай, преди включването на фритюрника, мазнината трябва да се постави около нагревателните елементи (плътно, без въздушна междина). Важно е да настроим термостата на апарата на минимум, за да не се изгори мазнината!

Защо трябва толкова внимателно да се занимаваме с тези твърди мазнини? При нагряване, мазнината започва да се разлага. Ако мазнината попада върху гореща повърхност, започва да дими и се зачернява. Този екстремен топлинен ефект значително намалява производителността на мазнината въпреки, че още не сме и напълнили фритюрника.

 

Зареждане на фритюрника с течни масла

Течните масла, евентуално не трябва да се разтопят преди употреба. Просто изсипете маслото във фритюрника, почти до  знака за максимум, след което включете уреда.

За правилното функциониране на уреда е изключително важно, нивото на маслото да се поддържа на ниво, определено от производителя на фритюрника. Фритюрниците са проектирани така, че само с определено количество масло работят с максимална ефективност. Прекалено ниското или твърде високото ниво на маслото може да доведе до неравномерно изпичане и прекомерно покафеняване.

 

Close Menu