Какъв вид хранително съобщение бихте желали да предадете на клиентите? – Bunge Pro

Сериозно предизвикателство за потребителите е да преодолеят идеята, че пържените в масло –  храни са нездравословни. За мнозина помага да  преодолеят тази пречка, щом производителят ги информира и им предлага, в какъв тип масло да пекат.   В съзнанието на потребителите е създадено едно положително изображение на високоолеиновото слънчогледово масло, на   рапичното масло и на конвенционалното слънчогледово масло. Значително влияние може да окаже върху рентабилността на Вашия бизнес, щом сте наясно с начина на мисленето на клиентите ви, и възоснова на това, избирате подходящото масло. 

 

Close Menu