Защита на данни – Bunge Pro

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В УЕБСАЙТА

 1. УВОД

Тази политика описва вида информация, която Bunge Romania SRL („Bunge“, „Company“, „us“, „our“ или „us“) ще събира от вас или която вие ни предоставяте, когато посещавате сайта ни https://bungepro.com/bg/bg/ („сайт”) и нашия метод за събиране, използване, защита и разкриване на тази информация. Тази политика не се прилага за информация, събрана офлайн от нас или по какъвто и да е друг начин, включително от който и да е друг уебсайт, експлоатиран от дружеството или трета страна, или чрез каквото и да е приложение или съдържание (включително реклама), които могат да бъдат достъпни чрез или от уебсайта.

Дружеството се ангажира да защитава вашата поверителност. Ние предлагаме тази политика, за да обясним вида на информацията, която събираме, и да ви информираме за конкретни практики и насоки, които защитават сигурността и поверителността на вашите лични данни. Моля, прочетете внимателно тази политика. Ако някое от условията на тази политика не е приемливо за вас, моля, не използвайте уебсайта и не предоставяйте никакви лични данни. Тази политика може да се променя от време на време (вж. Ревизии на нашата политика за защита).

 

 1. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС И КАК ПРАВИМ ТОВА

Събираме различни видове информация от и за потребителите на уебсайта, която включват информация, определена като лични данни („Лични данни ”).

 1. 1. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ
 2. 1.1 Посетителите

Информацията, която събираме на или чрез уебсайта ни, включва:

Информация, която ни предоставяте като посетител, като попълните формата за контакт на нашия уебсайт. Формата за контакт включва информацията, предоставена, когато обработваме или отговаряме на вашите въпроси и искания. Този тип данни, които събираме, включват вашето име, имейл адрес и информация за вашите въпроси и искания.

 

 1. 2. Информация, която събираме от вас

 Посетителите

Както при много други уебсайтове, докато сърфирате и взаимодействате с нашия уебсайт, ние използваме автоматизирани технологии за събиране на данни, за да събираме конкретна информация за това как сърфирате, включително:

 • Подробности относно достъпа до нашия уебсайт, включително ресурсите, до които имате достъп и които използвате на нашия уебсайт, данни за трафика, данни за това къде сте имали достъп, дневници, език, дата и час на достъп, честота и други комуникационни данни.
 • Информация за вашия компютър и интернет връзка, включително операционна система, домейн хост и тип браузър.
 • Детайли за пренасочването на уебсайтовете (URL).

Информацията, събрана автоматично, е статистическа информация, която ни помага да подобрим нашия уебсайт и да предоставяме по-добри и по-персонализирани услуги, включително като ни позволява да:

 • Определяме моделите на трафик на уебсайта.
 • Брай уеб достъпи.
 • Определяме източниците на трафик, за да измерим и подобрим работата на нашия сайт.
 • Да разбираме кои страници и съдържание са най-популярни и най-малко популярни.
 • Да наблюдаваме шаблоните за търсене на сайта, за да предоставив по-интуитивни указания за навигация.
 • Да определяме честотата на потребителите и времето между посещенията на потребителите.
 1. 2. Бисквитки, използвани на този уебсайт

Нашият уебсайт използва бисквитки за една сесия (временно) и множество сесии (постоянно). Временните бисквитки продължават само докато страницата за сърфиране в мрежата е отворена и се използва за технически цели, като например позволява по-добро сърфиране в нашия сайт. Бисквитките изчезват, когато затворите уеб страницата. Постоянните бисквитки се съхраняват на вашия компютър за по-дълги периоди от време и се използват за цели, които включват проследяване на броя на уникалните посетители на нашия сайт и информация като броя показвания на дадена страница, колко дълго остава потребителят на дадена страница и други подходящи уеб статистики.

Бисквитките сами по себе си няма да бъдат използвани от дружеството за разкриване на вашата самоличност. Тази информация идентифицира вашия браузър на нашите сървъри, когато посещавате уебсайта. Ако искате да деактивирате или изтриете бисквитки по всяко време от компютъра си, можете да ги деактивирате или изтриете с помощта на вашия браузър (вижте менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите как да изтриете бисквитките); обаче трябва да разрешите бисквитките за достъп до определена информация на нашия уебсайт.

Нашите годишни отчети и извлечения за пълномощни не съдържат бисквитки, в съответствие с разпоредбите на SEC.

По-долу ще намерите подробен списък с бисквитки „first party”, които използваме на нашия уебсайт:

БИСКВИТКИ „FIRST PARTY”

FIRST PARTY БИСКВИТКИ

Вид бисквитка

Име

Цел

Срок

WordPress

Език (език)

Управляват избора на език при писане

10 минути

WordPress

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Следят приемането на бисквитки

Постоянно

Facebook

_fbp

За различаване на потребителите

 

Google Analytics на сайт, с цел измерване дейността на потребителите

_gid

Използват се за разграничаване на потребителите. Съхраняват и актуализират уникална стойност за всяка посетена страница .

24 часа; изтича автоматично

Google – както по-горе

_ga

Определят какво поле да се измерва

Разграничават уникалните потребители

Запаметяват броя и датата на предишни посещения

Запаметяват информацията на източника на трафик

Определят началото и края на дадена сесия.

Запаметяват стойността на персонализираните променливи на ниво посетител

[забележка – не съхраняват личната информация на потребителя; Случайно генерират уникален идентификатор на клиента за новия потребител; имат само произволно генериран номер и личната информация не се съхранява]

Постоянно(2 години от активиране/актуализиране)

Google – също като по-горе

_gat

Използват се за намаляване скоростта на заявката. Те ограничават събирането на данни на сайтовете с висок трафик.

10 минути; изтичат автоматично

 

III. ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА ВИ

По-долу ще намерите информация за причината, поради която обработваме вашите лични данни, събрани за вас, и съответното правно основание. Ние обработваме вашата информация, когато обработката се основава на:

III. 1. Съгласие, законен интерес или преддоговорно задължеине

III.1.1. Посетителите

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

Управление на уведомленията по имейл и на онлайн уеб предаванията

Съгласие

Отговор на формулярите „Свържете се с нас” 

Законен интерес за управленеи на бизнеса на дружеството, така, както би трябвало да бъде

III. 2. Законово задължение

III. 2. 1. Посетителите

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Спазване на законовите задължения, на регулаторни разследвания или съдебни спорове и защита на дружеството от щети, кражби, правна отговорност, измами, злоупотреби или други нарушения

Законово задължение.

 

 1. РАЗКРИВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ
 2. 1. Посетителите

Разкриваме без ограничение информацията за нашите потребители и информация, която не идентифицира засегнатите лица. В съответствие с приложимите закони и разпоредби разкриваме лични данни, които събираме или предоставяме, както е описано в тази политика:

 • На всеки член на нашата група, филиали и свърани дружества.
 • На изпълнители, доставчици и други трети страни, които използваме за водене на бизнес или които са свързани с администрирането или подкрепата на описаните по-горе дейности и които са обвързани от договорни задължения да пазят поверителността на личните данни и да ги използват само за целите на които са били разкрити (например: доставчици на хостове за данни, разработчици и консултанти).
 • На купувач или друг правоприемник в случай на сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на някои или всички активи на дружеството, или като продължаващ бизнес, или като част от фалит, ликвидация или подобно производства, в които личните данни, съхранявани от нашето дружество за потребителите на уебсайта, са част от прехвърлените активи.
 • Ако от нас се изисква да разкрием или споделим вашите лични данни с вас, за да се съобразим с каквито и да е законови задължения или да наложим или приложим нашите условия за използване и други споразумения, включително по отношение на фактурирането и събирането; или за защита на правата, собствеността или безопасността на дружеството, на нашите клиенти или на други.
 • За други цели, само с ваше съгласие, когато това се изисква от приложимото законодателство и разпоредби .
 1. ТРАНСГРАНИЧНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Данните, които събираме от вас, ще бъдат прехвърлени и съхранени до дестинация извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Те също така ще бъдат обработвани от служители извън ЕИП, работещи за нас или други субекти, действащи като администратори на данни от наше име. Тези категории включват служители, които отговарят, наред с други неща, за изпълнението на вашето искане или поръчка и предоставяне на услуги за поддръжка.

 1. ПАЗЕНЕ НА ДАННИТЕ

Освен ако в закона е посочено друго, дружуството ще изтрие лични данни, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени; когато оттеглите съгласието си (когато законната обработка се основава на вашето съгласие) и вече няма никакво правно основание за обработка; когато възразите срещу обработването и не съществуват законни причини за обработване; когато личните ви данни са обработени незаконно; и когато е необходимо да се спазват законовите задължения.

VII.ИЗБОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЧНА, ПО КОЙТО ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ИНФОРМАЦЯТА

Стремим се да ви дадем възможност да направите избор по отношение на личните данни, които ни предоставяте. Създадохме механизми, за да ви дадем контрол върху вашата информация, както следва:

 • Настройките бисквитки. Можете да настроите браузъра си да отказва всички или някои сърфиращи бисквитки или да ви информира, когато бисквитките се предават. Моля, обърнете внимание, че ако деактивирате или откажете бисквитките, някои части от този сайт ще бъдат недостъпни или няма да работят правилно.

VIII. ПРАВАТА ВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Припомняме ви, че можете да упражнявате следните права по всяко време :

 • Правото да поискате достъп до вашите лични данни, което включва правото да получите потвърждение от нас, дали вашите лични данни се обработват и ако е приложимо, достъп до лични данни и информация за това как те се обработват.
 • Правото да коригирате или изтриете вашите лични данни, което включва правото да попълните вашите непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление, определени права да поискаме да изтрием вашите лични данни без ненужно забавяне.
 • Правото да ограничим обработването на вашите лични данни, което включва нашето ограничение за обработването на вашите лични данни при определени обстоятелства (например, когато оспорвате точността на вашите лични данни, обработката е незаконна, данните от вашите лични данни вече не са необходими за целите на обработката или сте възразили срещу обработката относно вземането на автоматизирани индивидуални решения).
 • Правото на възражение срещу обработването на вашите лични данни, ако вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, ако обработването е необходимо за изпълнението на задача, изпълнена в обществен интерес или ако обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от дружеството или от трета страна, освен ако не демонстрираме убедителни законни причини за обработването, които преобладават над тези интереси.
 • Правото на преносимост на данните, което включва определени права за прехвърляне на вашите лични данни от нас на друг администратор на данни.
 • Правото да оттеглите съгласието си, когато обработката на данни се основава на вашето съгласие.
 • Правото на подаване на жалби до надзорен орган.

Всяко искане относно правата, споменати по-горе, може да бъде направено чрез изпращане на имейл до joyce.yoo@bunge.com.

 1. БЕЗОПАСНОСТ НА ДАННИТЕ

Приложихме мерки за защита на личните ви данни срещу случайна загуба и неоторизиран достъп, използване, модификация или разкриване:

 1. 1.Посетителите
 • Управление на идентичността и на достъпа (MIA)
 • Смяна на паролата,
 • Мониторинг на контрола на достъп чрез управление на журнала,
 • Управление и отговор в реално време на заплахи, включително и екскалация, където е необходим;
 • Внедрете защитни стени и DDoS защита на трети страни срещу злонамерена дейност.

Освен това е създаден комитет по киберсигурност, който да гарантира, че всички аспекти на киберсигурността са актуални и че те се развиват със същия темп, както постоянно променящите се заплахи.

Личните данни, предоставени ни в съответствие с тази политика, ще бъдат криптирани при транзит.

 1. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашият уебсайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове извън нашия контрол (например facebook.com/bunge, linkedin.com/company/bunge и др.). Моля, имайте предвид, че тази политика не се прилага за тези уебсайтове. Дружеството ви съветва да прочетете декларациите за поверителност и условията на уебсайтовете, до които имате достъп. Тези уебсайтове на трети страни ще ви изпращат собствени бисквитки и устройства за проследяване, ще имат достъп до вашия IP адрес и ще събират или искат вашите лични данни. Дружеството не контролира и не носи отговорност за това какво могат да правят трети страни във връзка с техните уебсайтове или как те манипулират вашите лични данни. Моля, бъдете внимателни и се консултирайте с политиките за защита на данните, показани на уебсайта на всяка трета страна, за допълнителна информация.

 

 1. ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 16 ГОДИНИ

Нашият уебсайт не е предназначен за деца под 16-годишна възраст и дружеството не събира умишлено или използва лични данни от деца под 16-годишна възраст. Никой на възраст под 16 години не може да предоставя информация на или на уебсайта. Ако сме информирани, че сме събрали или получили лични данни от дете под 16-годишна възраст, ще изтрием тази информация. Ако смятате, че може да разполагаме с информация от или за дете на възраст под 16 години, моля, свържете се joyce.yoo@bunge.com.

 

XII. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Запазваме си правото да променяме тази политика по всяко време. Всички промени, които правим, ще бъдат публикувани на тази страница. Ако направим съществени промени в начина, по който обработваме вашите лични данни, ще ми уведомим чрез известие на първата страница на уебсайта чрез отделен банер, свързан с Политиката за защита на данните на този уебсайт. Датата на преразглеждане на тази политика е в горната част на страницата.

 

XIII. ОПЕРАТОР НА ДАННИ & КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Операторът на данни на този уебсайт е Bunge Romania S.R.L., със седалище в Бузъу, Алея Индустриилор № 5-7, окръг Бузъу, Румъния, регистрирано в Службата за търговски регистър под № J10/75/2009, с уникален регистрационен код 16791351 и данъчен атрибут RO, с адрес за кореспонденция в Букурещ, бул. Барбу Въкъреску № 201, Globalworth Tower, № 13, сектор 2.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно тази политика и практики за поверителност, можете да пишете на joyce.yoo@bunge.com.

Close Menu