Rasvakeittimen kunnossapito – Bunge Pro

Tarkasta termostaatit säännöllisesti 

Miksi termostaatit pitää tarkastaa? Ylikuumeneminen on yksi keskeisistä öljyn käyttöikää lyhentävistä syistä. Uppopaistoöljy hajoaa joutuessaan kosketuksiin ilman ja korkeiden lämpötilojen kanssa. Öljy tummuu, siihen tulee vieras maku ja se alkaa savuta. 

Vaikka lämpö on välttämätön osa kaikkea paistamista, se voi lyhentää öljyn käyttöikää.  Mitä korkeampi rasvakeittimen lämpötila on, sitä nopeammin öljy hajoaa, erityisesti silloin, kun paistamisessa on taukoja. Öljyn lämpötila kannattaakin laskea 60–90 °C:een taukojen ajaksi, jolloin sen käyttöikä pitenee ja energiaakin säästyy. Jos taas käytät liian matalia lämpötiloja, ruoka ei kypsy kunnolla, siitä tulee rasvaista ja ulkonäkökin kärsii.

Näin tarkastat termostaatit

Termostaattien tarkkuus voi heiketä kuumuuden, niihin muodostuvan polymerisoitumisen tai vääränlaisen käytön vuoksi tai ajan myötä. Jokainen keitin pitää tarkastaa säännöllisesti, jotta varmistetaan termostaatin ja/tai lämpömittarien tarkkuus. Käytä säännöllisin väliajoin metallista mekaanista tai elektronista lämpömittaria, jonka tarkkuus on varmistettu. Elohopealämpömittarit ovat erittäin tarkkoja ja luotettavia, mutta niitä ei pidä käyttää hajoamisvaaran vuoksi.  

Määrittele termostaatin keskimääräinen lämpötila seuraavasti: 

  1. Aseta termostaatti tarkasti normaalin paistolämpötilan asentoon.
  2. Kirjaa muistiin öljyn korkein lämpötila sen jälkeen, kun lämmitys kytkeytyy päälle. Se on yleensä 10–15 °C korkeampi kuin termostaatin asetus.
  3. Kirjaa myös lämpötila, jossa lämmitys kytkeytyy takaisin päälle. 
  4. Määritä keskimääräinen lämpötila seuraavasti: laske yhteen matalin ja korkein lämpötila ja jaa summa kahdella. 

Paista kaikki ruoat 180 °C:ssa (ellei reseptissä, tuotepakkauksessa tai muissa ohjeissa toisin neuvota)

Faktat tukevat sitä, että paras ruoan laatu ja pisin öljyn käyttöikä saavutetaan nimenomaan 180 °C:n paistolämpötiloilla.

 
Close Menu