Kada je optimalno zamijeniti ulje? – Bunge Pro
  • Boja ulja sama po sebi  pouzdano ne ukazuje na nužnost i vrijeme zamjene. Kao uputu koristimo komparativnu tablicu za hranu prženu u ulju. O zamjeni ulja odlučite na temelju  kvalitete hrane!
  • Ako hrana dosegne (4) ili tamniji od toga stadij, testiranjem se uvjerite može li se  u nastavku ulje upotrijebiti!
  • Provjerimo, ne dimi li se  previše ulje!
  • Zamijenite ulje ako i rezultat testiranja a  i vizualne upute iscrpljuju kriterije osmišljene od strane nadležne osobe za potrebom zamjene ulja!
  1. Boja hrane je potpuno svjetla, nije previše privlačna za konzumaciju ili je čak i nepečena.
  2. Boja hrane je svjetla. Vjerojatno je i pečena ali bi mogla biti privlačnija za konzumaciju 
  3. Hrana je zlatno smeđe boje, ukusna i savršeno je pogodna za posluživanje.
  4. Hrana je  tamnija od potrebne, a okus moguće je pomiješan okusom druge pržene hrane. Vrijeme je za provjeru stanja ulja.
  5. Hrana je previše tamna, uopće nije ukusna. Okusi se međusobno miješaju. Definitivno je vrijeme zamijeniti ulje.
Close Menu