Održavanje friteze – Bunge Pro

Često provjeravajte termostate!

Zašto treba provjeravati termostate? Pregrijavanje je jedan od glavnih razloga pada učinka. Ulje za pečenje se razgrađuje kada  na visokim temperaturama dolazi u doticaj sa zrakom:  boja postaje tamnija,  i počinje dinamično dimljenje.

Temperatura, iako neizbježni segment svake mjere poduzete tijekom prženja, uništava učinak ulja. Što je viša temperatura friteze, to je brže pogoršanje, osobito u pauzama između dva pečenja. Ako temperaturu ulja smanjimo na 60-90 °C u pauzama, za nas će to značiti povećanu učinkovitost ulja  a i uštedu energije. Pečenje na preniskoj temperaturi  rezultirati će do kraja neispečenu ili pak masnu hranu koja se ne može nazvati privlačnom u smislu otvaranja apetita.

Postupak

Toplina, zagorjela polimerska obloga, habanje ili neispravno korištenje mogu smanjiti preciznost termostata. Stoga je poželjno redovito provjeravati svaku fritezu a tijekom toga provjeriti točnost termostata i / ili termometra. Preporučuje se uporaba metalnog termometra s diskom ili elektronskog, a točnost mjerenja treba pratiti u redovitim intervalima. Stakleni termometri sa živom su iznimno točni i pouzdani, ali istodobno se lako lome, stoga se njihova uporaba ne preporučuje.

Radi utvrđivanja prosječne temperature termostata  provedite sljedeća četiri koraka:

  1. Podesite termostat na normalnu temperaturu pečenja!
  2. Zabilježite temperaturu  koju ulje postiže nakon što je grijanje isključeno (s posebnim termometrom za pečenje)! Povećanje je obično 10-15 °C veće od podešene termostatom.
  3. Zabilježite temperaturu na kojoj se grijanje  uključuje!
  4. Zbrojite nižu i višu temperaturu zatim rezultat podijelite  sa  dva, tako ćete dobiti prosječnu temperaturu.

Pecite svaku hranu na 180 °C osim ako neki konkretan recept, doza ili instrukcija ne iziskuje neku drugu temperaturu pečenja)! 

Dokazana  je činjenica da je kako za kvalitetu svake hrane a i za trajnost uljan najpovoljnija temperatura 180°C.

Close Menu